Befolkningsökning, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Ljusdals kommun den 71:a lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.