Befolkningsökning, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 867 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ljusdals kommun den 56:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.