Befolkningsökning, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ljusdals kommun den 51:a lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.