Medelålder, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Värdet för medelålder är det 60:e högsta i landet med 46,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.