Medelålder, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 867 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e högsta i landet med 45,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.