Invånare i kommunen, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 129:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.