Statsbidrag och utjämning till kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 37 430 människor (2018). Landarealen är 2 497 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.