Kommunens skatteintäkter, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 531 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 645 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.