Kommunens skatteintäkter, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 105 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.