Anställda i kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Värdet för anställda i länet är det 52:a högsta i landet med 4 225 antal anställda.

Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
- Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen

- För vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt

- För vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
- Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda