Anställda i kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 744 invånare. Värdet för anställda i länet är det 48:e högsta i landet med 3 322 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.