Största privata arbetsgivare, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Holmen Iggesund Paperboard Aktiebolag är största privata arbetsgivare och med 725 anställda (år 2022) den 66:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.