Andel förtidspensionärer, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 531 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 92:a högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.