Andel företagare, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.