Förvärvsfrekvens, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 744 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.