Sysselsättningsgrad, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.