Andel högutbildade, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 95:e högsta i landet med 22,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.