Andel högutbildade, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 531 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.