Skattesats, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 744 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Hudiksvalls kommun till 33,12 procent, vilket var den 118:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.