Befolkningsökning, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Hudiksvalls kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.