Befolkningsökning, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 744 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hudiksvalls kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.