Befolkningsökning, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 531 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hudiksvalls kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.