Invånare i kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 37 607 människor (2019). Landarealen är 2 497 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.