Invånare i kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 72 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.