Invånare i kommunen, Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 72:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.