Kommunens kostnader, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 33:e högsta i landet med 70 292 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.