Kommunens skatteintäkter, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 44:e högsta i landet med 49 301 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.