Kommunens skatteintäkter, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 56:e högsta i landet med 50 373 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.