Anställda i kommunen, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Värdet för anställda i länet är det 93:e lägsta i landet med 919 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.