Största privata arbetsgivare, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Ovako Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 975 anställda (nov 2020) den 41:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.