Andel förtidspensionärer, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.