Andel företagare, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte lägsta i landet med 4,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.