Andel högutbildade, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tolfte lägsta i landet med 12,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.