Andel högutbildade, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 24:e lägsta i landet med 13,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.