Skattesats, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 374 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Hofors kommun till 34,37 procent, vilket var den 38:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.