Befolkningsökning, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hofors kommun den 55:e lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.