Befolkningsökning, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hofors kommun den 95:e lägsta i landet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.