Befolkningsökning, Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 374 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hofors kommun den 45:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.