Kommunens kostnader, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 532 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 72 687 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.