Kommunens skatteintäkter, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 532 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 50:e högsta i landet med 54 119 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.