Kommunens skatteintäkter, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 136 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 49:e högsta i landet med 51 192 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.