Andel förtidspensionärer, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 66:e lägsta i landet med 3,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.