Andel förtidspensionärer, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 102 904 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 61:a lägsta i landet med 4,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.