Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 25:e högsta i landet med 9,4 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.