Andel företagare, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare. Värdet för andel företagare är det tolfte lägsta i landet med 4,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.