Andel högutbildade, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 136 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 56:e högsta i landet med 26,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.