Andel högutbildade, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 532 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 58:e högsta i landet med 27,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.