Skattesats, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Gävle kommun till 33,77 procent, vilket var den 104:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.