Befolkningsökning, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Gävle kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.