Befolkningsökning, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 136 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Gävle kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.