Befolkningsökning, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 102 904 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gävle kommun den 87:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.