Medelålder, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 102 904 invånare. Värdet för medelålder är det 77:e lägsta i landet med 41,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.