Invånare i kommunen, Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 532 invånare. Antalet invånare i kommunen är det artonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.