Kommunens kostnader, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 809 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 95:e högsta i landet med 62 716 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.