Kommunens skatteintäkter, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 61:a lägsta i landet med 44 708 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.