Anställda i kommunen, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare. Värdet för anställda i länet är det 93:e högsta i landet med 2 112 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.