Andel förtidspensionärer, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 26 991 människor (2018). Landarealen är 1 821 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.