Andel förtidspensionärer, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 809 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 44:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.