Andel förtidspensionärer, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 39:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.