Förvärvsfrekvens, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 624 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 87:e lägsta i landet med 79,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.