Skattesats, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 809 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Bollnäs kommun till 33,37 procent, vilket var den 141:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.