Befolkningsökning, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bollnäs kommun den 68:e lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.