Befolkningsökning, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bollnäs kommun den 65:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.