Befolkningsökning, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 809 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bollnäs kommun den 78:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.