Invånare i kommunen, Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 99 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.