Kommunens kostnader, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 800 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 44:e högsta i landet med 72 040 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.