Kommunens kostnader, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 728 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e högsta i landet med 78 855 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.